Obsługa kadrowo - płacowa

  1. zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  2. przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
  3. prowadzenie ewidencji czasu pracy
  4. sporządzanie list płac dla pracowników
  5. przygotowywanie wszystkich deklaracji ZUS
  6. rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy - zlecenie, umowy o dzieło)
  7. przygotowywanie deklaracji rocznych (PIT-11)
  8. sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych IMIR
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem lub skorzystanie z formularza wyceny.