Księgi handlowe - pełna księgowość

  1. tworzenie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości
  2. bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  3. prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
  4. przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
  5. prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  6. sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
  7. odbiór dokumentów z siedziby Klienta
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem lub skorzystanie z formularza wyceny.