Księgi handlowe - pełna księgowość

Nasze usługi księgowe w ramach prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych obejmują:
  1. tworzenie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości
  2. bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  3. prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
  4. przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
  5. prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  6. sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
  7. odbiór dokumentów z siedziby Klienta lub z umówionego miejsca
Poprowadzimy Twoje księgi rachunkowe rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie, na bieżąco , w sposób z którego będziesz na pewno zadowolony.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem lub skorzystanie z formularza wyceny.