Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

  1. bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów
  2. przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych (VAT-7 , PIT-4R)
  3. prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  4. roczne rozliczanie działalności
  5. odbiór dokumentów z siedziby Klienta
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem lub skorzystanie z formularza wyceny.