Wycena oferty

Wypełnij wszystkie pola

*Średnia, miesięczna ilość: faktur zakupu, faktur sprzedaży, wyciągów bankowych (dzienne), raportów kasowych (ilość pozycji), poleceń księgowań tak nie

*umowy o dzieło, zlecenia, itp